Các thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Sau đây xin được chia sẻ với các bạn những hồ sơ cần thiết để có thể , các bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bào gồm các giấy tờ sau:

Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
Mẫu nhãn hiệu;
Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
Chứng từ nộp phí, lệ phí.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hoặc nếu bạn là người không có nhiều thời gian để lo giấy tờ thủ tục này, bạn có thể viết giấy ủy quyền nhờ đại diện của Luật Việt Tín đứng ra làm thủ tục hồ sơ. Lúc đó bạn chỉ cần đợi thời gian nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền, còn mọi vấn đề khác đều được chúng tôi hỗ trợ các bạn trong thời gian nhanh nhất.

Thời hạn giải quyết:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

– Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

– Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *