Cách đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, đối tượng đăng ký phải đáp ứng điều kiện sau:

+ Có tính mới;

+ Có tính sáng tạo;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam:

– Người đăng ký nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ hoặc qua đường bưu điện.

– Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (05 bộ);

+ Bản mô tả (01 bộ);

+ Các tài liệu có liên quan;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thời hạn giải quyết:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

– Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

– Thẩm định nội dung: 06 tháng từ ngày công bố đơn.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *