Đăng Ký Sáng Chế

Tại sao lại cần phải đăng ký sáng chế?

Chủ sở hữu sáng chế có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm sáng chế

Các thủ tục đăng ký sáng chế

Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương,từ hiếm,từ tự tạo). Ký hiệu,đơn vị đo lường,phông chữ

Hiệu lực của các văn bằng bảo hộ sáng chế

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp. Hiệu lực của văn bằng bảo

Hướng dẫn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Để có thể tiến hành đăng ký sáng chế tại Việt Nam thì sáng chế đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

Cần gì để đăng ký sáng chế

Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh; Đăng ký

Cần phải làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế

Công báo sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng