Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT, nếu thay đổi giấy phép kinh doanh hai nội dung trở lên phí thay đổi giấy phép kinh doanh nội dung thứ hai cộng thêm 200.000 VNĐ
Phí thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn biến chuyển, nên việc thay đổi giấy phép kinh doanh cập nhật, chuyển biến nắm bắt thời cơ, cơ hội mới cũng như phù hợp với điều kiện hoạt động mới của doanh nghiệp

Phí thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT, nếu thay đổi giấy phép kinh doanh hai nội dung trở lên phí thay đổi giấy phép kinh doanh nội dung thứ hai cộng thêm 200.000 VNĐ

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *