Kiểu Dáng Công Nghiệp

Những điều cần lưu ý trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết

Tìm hiểu về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây: Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định; Tài liệu, mẫu

Những điều kiện để đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, cá nhân, tổ chức có

Cách đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, đối tượng đăng ký phải đáp ứng điều kiện sau: + Có

Tìm hiểu về kiểu dáng công nghiệp

Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với chuyên gia có trình độ trung bình thuộc lĩnh