Điều kiện và các thủ tục kinh doanh mua bán vàng trang sức

Có biện pháp và trang thiết bị đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Từ xa xưa, vàng đã sớm trở thành đồ trang sức có giá trị đối với con người. Ngày này, đời sống – xã hội được nâng cao, nhu cầu về trang sức làm đẹp cũng ngày càng nhiều và đòi hỏi phải tinh tế, đẹp hơn nữa. Để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc ra đời. Tuy nhiên, để kinh doanh mua bán vàng trang sức cần phải có điều kiện nào ? Thủ tục pháp lý thực hiện cho việc đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán vàng trang sức.


Nhằm giúp khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý để kinh doanh mua bán vàng trang sức hợp pháp, Việt Tín cung cấp dịch vụ tư vấn và hướng dẫn , trong đó đăng ký ngành nghề mua bán vàng trang sức :

Căn cứ vào nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 04 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có quy định về các điều kiện để kinh doanh mua bán vàng như sau :

Điều kiện kinh doanh mua bán vàng trang sức

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý.
Có địa điểm buôn bán riêng, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phải đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.
Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về khối lượng, hàm lượng vàng, giá mua, giá bán các loại sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm bán ra thị trường.
Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.
Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.
Có biện pháp và trang thiết bị đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.
Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề mua bán vàng trang sức.
Giấy tờ chứng minh có địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Bảo sao hợp lệ CMND của chủ thể kinh doanh.
Nơi tiếp nhận hồ sơ : Phòng Đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *