Dịch Vụ

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh massage

Bản sao có công chứng chứng chỉ đào tạo chuyên môn kỹ thuật và xoa bóp do một trong các trường được Bộ Y tế

Hướng dẫn xiấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng, xuất khẩu vàng

Sau thời hạn chuyển tiếp được quy định như trên, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng không

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh vật liệu xây dựng

Việc thu và sử dụng lệ phí cho việc cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định hiện hành. Căn cứ vào Nghị định

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh thuốc lá

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện, thành,

Cách xin giấy phép kinh doanh thương mại điện tử

Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư

Hướng dẫn xin giấy phép hoạt động điện lực

Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép. Điều

Hướng dẫn xin giấy phép khắc con dấu

Thời hạn trả lời hồ sơ 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan, tổ chức theo quy định. Hồ sơ

Cách xin giấy phép dịch vụ chuyển phát nhanh

Tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin giấy phép chuyển phát nhanh; Rất nhiều đơn vị và cá nhân

Cách xin giấy phép quảng cáo

Đối với địa điểm lắp dựng biển bảng quảng cáo tấm lớn: phải có văn bản của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thoả thuận