Thay Đổi Giấy Phép

Cách thay đổi địa chỉ giấy phép kinh doanh

I. Thành phần hồ sơ 1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính giấy phép kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật

Thủ tục để chuyển đổi loại hình công ty.

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty. Cách thành lập công ty Bạn đang hoạt động Công ty TNHH có thể được chuyển đổi

Cách nào để thay đổi giấy phép kinh doanh

Thực hiện trực tiếp tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành phố hoặc tại ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp Cách

Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT, nếu thay đổi giấy phép kinh doanh hai nội dung trở lên phí thay đổi giấy phép

Cách để thay đổi ngành nghề kinh doanh

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ nên trên, Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch

Hướng dẫn cách thay đổi giấy phép kinh doanh

Nếu hồ sơ thay đổi cần thay đổi mẫu dấu thì tiến hành khắc dấu và đăng ký mẫu dấu tại sở khđt. Hướng dẫn