xin giấy phép kinh doanh mua bán vàng trang sức cần những gì

Các điều kiện và thủ tục kinh doanh mua bán vàng trang sức

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề mua bán vàng trang sức. Nhằm giúp khách hàng thực