Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đảm bảo các điều kiện sau:

Có tính mới;
Có tính sáng tạo;
Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Hồ sơ cần chuẩn bị để bao gồm:

Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (05 bộ);
Bản mô tả (01 bộ);
Các tài liệu có liên quan;
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cục sở hữu trí tuệ

Thời hạn giải quyết:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

– Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

– Thẩm định nội dung: 06 tháng từ ngày công bố đơn.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *