chi phí xin giấy phép kinh doanhthuốc đông y

Hướng dẫn xin giấy phép đăng ký kinh doanh thuốc đông y

Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu phải đạt tiêu chuẩn