đăng ký nhãn hiệu 2017

Cập nhật mới nhất về các lệ phí đăng ký nhãn hiệu 2017

Cách tính phí đăng ký nhãn hiệu sẽ tùy thuộc vào nhóm hàng hóa, dịch vụ mà bạn đăng ký. Ngoài ra nếu bạn muốn